Proizvodnja drvenih elemenata

Drveni elementi

Proizvodnja

Proizvodimo drvene elemente bukve i hrasta za vlastitu proizvodnju masivnih drvenih ploča.

Za tržište nudimo bukove drvene elemente za proizvodnju tipli.

Dimenzije drvenih elemenata

Dimenzije

Ovisno o narudžbi kupca, debljina elemenata za tiple može biti od 7 mm do 17 mm, širina od 25 mm do 55 mm, dužina od 500 mm do 1200 mm, a vlaga 8–12%.