Masivne drvene lijepljene ploče

Masivne drvene lijepljene ploče proizvodimo od bukve i hrasta. Prema vrsti spoja izrađujemo širinski lijepljene ploče i dužinsko-širinski lijepljene ploče.

Vlaga drva: 8 – 10%
Ljepilo: PVaC (bez formaldehida), D3 (otporno na utjecaj vlage)
Brušenje: granulacija 80 – 120
Odstupanja u dimenzijama: u dužini +/‒ 0,5 mm, u širini +/‒ 0,5 mm, u debljini +/‒ 0,1 mm.

Bukva | Širinski spoj

Bukove ploče

Bukva | Širinski spoj

Kod ovih ploča dužina elementa određuje dužinu ploče, tj. elementi su lijepljeni samo po širini. Ove ploče izrađujemo u klasama A/B i Kern.

Dimenzije ploča

Širina lamela: 40–150 mm (kod tankih: 40–80 mm)
Debljine: 18–20, 25–30–35, 40–45 mm i druge prema narudžbama kupca
Širine: najčešće 650 mm (maksimalno 1250 mm)
Dužine: do 4400 mm

Širinski spoj | Klasa A/B

Strana A
Lamele ujednačene boje lagano parene bukve; nemaju kvrge, kern, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Strana B
Dopuštena mala neujednačenost u boji lagano parene bukve, dopuštene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 3 mm promjera, 2 kvržice/m2); nemaju kern, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Bukva Širinski spoj Klasa Kern

Širinski spoj | Klasa Kern

Dopuštena neujednačenost u boji lamela lagano parene bukve (poželjna), dopušten kern neograničeno (poželjno), dopuštene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 3 mm promjera, 2 kvržice/m2); nemaju pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Bukva | Dužinsko-širinski spoj

Bukove ploče

Bukva | Dužinsko-širinski spoj

Kod ovih ploča kratki elementi se spajaju po dužini kako bi se dobila željena dužina; tako spojeni lijepe se po širini. Ove ploče izrađujemo u klasama A/B i Kern.

Dimenzije ploča

Širina lamela 40 +/‒ 2 mm i ostale u dogovoru s kupcem
Debljina: 18–20, 27–30, 40–45 i druge prema narudžbama kupaca
Širina: maksimalno 1250 mm
Dužina: maksimalno 5000 mm

Dužinsko-širinski spoj | Klasa A/B

Strana A
Lamele su ujednačene boje lagano parene bukve; nemaju kvrge, kern, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Strana B
Dopuštena mala neujednačenost u boji lamela lagano parene bukve, dopuštene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 3 mm promjera, 2 kvržice/m2); nemaju kern, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Bukva Dužinsko-širinski spoj Klasa Kern

Dužinsko-širinski spoj | Klasa Kern

Dopuštena neujednačenost u boji lamela (poželjna), dopušten kern neograničeno (poželjno). Dopuštene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 3 mm promjera, 2 kvržice/m2); nemaju pukotina, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Hrast | Širinski spoj

Hrastove ploče

Hrast | Širinski spoj

Kod ovih ploča dužina elementa određuje dužinu ploče, tj. elementi su lijepljeni samo po širini. Ove ploče izrađujemo u klasama A/B i Rustik.

Dimenzije ploča

Širina lamela je 40–150 mm (kod tankih: 40–80 mm)
Debljine: 18–20, 25–30–35, 40–45 mm i druge prema narudžbama kupca
Širine: najčešće 650 mm (maksimalno 1250 mm)
Dužine: do 3000 mm

Širinski spoj | Klasa A/B

Strana A
Lamele su ujednačene boje, nemaju kvrge, bjeliku, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Strana B
Dopuštena mala neujednačenost u boji, dopuštene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 3 mm promjera, 2 kvržice/m2); nemaju bjeliku, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Hrast Širinski spoj Klasa Rustik

Širinski spoj | Klasa Rustik

Dopuštena neujednačenost u boji lamela, dopuštene kvrge neograničeno. Nemaju bjeliku, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Hrast | Dužinsko-širinski spoj

Hrastove ploče

Hrast | Dužinsko-širinski spoj

Kod ovih ploča kratki elementi se spajaju po dužini kako bi se dobila željena dužina; tako spojeni lijepe se po širini. Ove ploče izrađujemo u klasama A/B, A/C i Rustik.

Dimenzije ploča

Širina lamela: 40 +/‒ 2 mm i ostale u dogovoru s kupcem
Debljina: 18–20, 27–30, 40–45 i druge prema narudžbama kupaca
Širina: maksimalno 1250 mm
Dužina: maksimalno 5000 mm

Dužinsko-širinski spoj | Klasa A/B

Strana A
Lamele su ujednačene po boji; nemaju kvrge, bjeliku, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Strana B
Dopuštena neujednačenost u boji, dopuštene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 3 mm promjera, 2 kvržice/m 2); nemaju pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Dužinsko-širinski spoj | Klasa A/C

Strana A
Lamele su ujednačene po boji.

Strana B
Dopuštena bjelika (do 50% C-strane ploče); nemaju pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Hrast Dužinsko-širinski spoj Klasa Rustik

Dužinsko-širinski spoj | Klasa Rustik

Dopuštena neujednačenost u boji lamela, dopuštene kvrge neograničeno; nemaju bjeliku, pukotine, trulež, crvotočinu ili neku drugu grešku (prirodnu ili nastalu sušenjem) te nemaju tehničke greške.

Naši proizvodi