Vrsta drveta

Ogrjevno drvo

Vrsta drveta

Bukva i grab

Drvo cijepano i piljeno

Na dužine: 25, 33 i 50 cm
Na širine: 8–12 cm i 12–16 cm

Cijepano i piljeno drvo

Pakiranje

Paleta mala, v = 1 m3 (1 x 1 x 1 m)
Paleta velika, v = 1,8 m3 (1 x 1 x 1,8 m)