Pelet proizvodnja

Peleti

Pelet

Naše robne marke CROPELLETS, FAGGIO PURO i SMARTPELLETS proizvode se od čistih bukovih drvnih ostataka (bez kore) iz vlastite proizvodnje. Pelet je odlične energetske vrijednosti, svijetle boje i ugodnog mirisa.
Robna marka ROVERE PURO proizvodi se od čistih hrastovih drvnih ostataka (bez kore) iz vlastite proizvodnje, odlične je energetske vrijednosti i ugodnog mirisa.
Pelet se pakira u vreće od 15 kg.

Kao dokaz vrhunske kvalitete, pelet ima certifikate: FSC i ENplusA1. Osim na domaćem tržištu, naš se pelet prodaje u Italiji. Po ocjeni tržišta, proizvodimo najbolji pelet u RH i regiji.

Pelet proizvodnja

Cropellets

Certifikati:
ENplus A1
FSC

Drvo:
Čista bukva

Pakiranje:
1 vrećica – 15 kg
1 paleta – 78 vrećica; 1170 kg
Dimenzija palete - 1,05 x 1,15 m
1 paleta – 13 redova
1 red – 6 vrećica

Pelet proizvodnja

Faggio Puro

Certifikati:
ENplus A1
FSC

Drvo:
Čista bukva

Pakiranje:
1 vrećica – 15 kg
1 paleta – 78 vrećica; 1170 kg
Dimenzija palete - 1,05 x 1,15 m
1 paleta – 13 redova
1 red – 6 vrećica

Pelet proizvodnja

Rovere Puro

Certifikati:
ENplus A1
FSC

Drvo:
Čisti hrast

Pakiranje:
1 vrećica – 15 kg
1 paleta – 78 vrećica; 1170 kg
Dimenzija palete - 1,05 x 1,15 m
1 paleta – 13 redova
1 red – 6 vrećica

Pelet proizvodnja

Smart Pellets

Certifikati:
ENplus A1
FSC

Drvo:
Čista bukva

Pakiranje:
1 vrećica – 15 kg
1 paleta – 78 vrećica; 1170 kg
Dimenzija palete - 1,05 x 1,15 m
1 paleta – 13 redova
1 red – 6 vrećica

Naši proizvodi