Piljena građa

U našoj pilani, nakon strojnog okoravanja, u dvije smjene ispilimo godišnje oko 20 000 m3 trupaca bukve i hrasta. Sveukupnu količinu hrasta koristimo za vlastitu proizvodnju masivnih drvenih lijepljenih ploča. Bukovu građu koristimo za vlastitu proizvodnju masivnih drvenih lijepljenih ploča, a dio količine prodajemo na tržištu.

Bukova parena piljena građa

Bukovu parenu piljenu građu proizvodimo i prodajemo kao svježu i suhu – osušenu u sušarama.

Svježa piljena građa

Svježa piljena građa

Svježa piljena građa

Prodajemo okrajčenu parenu svježu piljenu građu u klasama A/B, C/D i pilopad.

Dimenzije ploča

Debljina: 50 mm
Širina: 12 cm+, pilopad 14 cm+
Dužinski razredi: 1,8‒2,0 m, 2,2 m+, pilopad 2,2 m+

Svježa piljena građa Klasa A/B

Svježa piljena građa | Klasa A/B

Oštrobridno okrajčeno i fino čeljeno, tri strane čiste, dopuštene zdrave srasle kvrge s donje strane, dopušten zdravi kern neograničeno.

Svježa piljena građa Klasa C/D

Svježa piljena građa | Klasa C/D

Oštrobridno okrajčeno i fino čeljeno, probijajuće kvrge obostrano, kern obostrano u neograničenim količinama, diskoloracija, zdrave srasle kvrge neograničeno, pukotine u širini piljenice.

Svježa piljena građa Klasa Pilopad

Svježa piljena građa | Klasa Pilopad

Proizvodi se u obliku samice/polusamice, kvrge neograničeno, pukotine u širini piljenice, dopuštene kvrge poleguše, kern neograničeno.

Suha piljena građa

Suha piljena građa

Suha piljena građa

Prodajemo lagano parenu suhu piljenu građu, u dva osnovna sortimenta:

 • Okrajčena suha predhoblana građa
 • Suha samica / polusamica

Suha piljena građa | Okrajčena suha predhoblana građa

Okrajčena suha predhoblana građa

Ovu građu proizvodimo od suhe lagano parene samice (sušeno u sušari), dvofaznim krajčenjem, a potom predhoblanjem. Vlaga građe je 8–10%, a na zahtjev kupca vlaga može biti i veća. Certifikati: FSC® i IPPC (HT-0539).

Ovu građu proizvodimo u klasama:

 • Klasa Superior
 • Klasa Prime A
 • Klasa Beech A/B
 • Klasa Common
 • Klasa Furniture

Dimenzije građe

Obračunska debljina (Debljina nakon predhoblanja)
26 (23,8) / 32 (29,5) / 38 (36) / 46 (43) / 52 (48,5) / 57 (53,5) mm
Dužine
1,85 x 4,4 m
(jedna dužina u paketu)
Širine
100+ m
(varijabilna širina u paketu; na zahtjev kupca, postoji mogućnost izrade fiksne širine)
Točnost nakon predhoblanja
+/- 0,3 mm
Okrajčena suha predhoblana građa Klasa Superior

Klasa Superior

Četiri strane čiste, ujednačena boja lagano parene bukve.

Okrajčena suha predhoblana građa Klasa Prime A

Klasa Prime A

Tri strane čiste, ujednačena boja lagano parene bukve, s donje strane dopušten zdravi kern (crveno srce) i zdrave srasle manje kvrge.

Okrajčena suha predhoblana građa Klasa Beech A/B

Klasa Beech A/B

Dopuštene zdrave kvrge, obostrano probijajući kern (crveno srce) neograničeno.

Okrajčena suha predhoblana građa Klasa Common

Klasa Common

Dopušten neograničen broj kvrga, diskoloracija.

Okrajčena suha predhoblana građa Klasa Furniture

Klasa Furniture

Dopuštena diskoloracija (neograničeno), probijajuće kvrge, kern (neograničeno), pukotine.

Suha piljena građa | Suha samica / polusamica

Suha samica / polusamica

Radi se o lagano parenoj građi, sušenoj u sušarama na vlagu 8–10%, a na zahtjev kupca vlaga može biti i veća. Certifikati: FSC® i IPPC (HT-0539).

Ovu građu proizvodimo u klasama:

 • Klasa Superior
 • Klasa Prime A
 • Klasa Beech A/B
 • Klasa Common
 • Klasa Furniture

Dimenzije građe

Debljina
26 / 38 / 52 / 57 mm
Dužine
1,85 x 4,45 m
Širine
100+ m
(varijabilna širina u paketu; na zahtjev kupca, postoji mogućnost izrade fiksne širine)
Suha samica / polusamica Klasa Superior

Klasa Superior

Četiri strane čiste, ujednačena boja lagano parene bukve.

Suha samica / polusamica Klasa Prime A

Klasa Prime A

Tri strane čiste, ujednačena boja lagano parene bukve, s donje strane dopušten zdravi kern (crveno srce) i zdrave srasle manje kvrge.

Suha samica / polusamica Klasa Beech A/B

Klasa Beech A/B

Dopuštene zdrave kvrge, obostrano probijajući kern (crveno srce) neograničeno.

Suha samica / polusamica Klasa Common

Klasa Common

Dopušten neograničen broj kvrga, diskoloracija.

Suha samica / polusamica Klasa Furniture

Klasa Furniture

Dopuštena diskoloracija (neograničeno), probijajuće kvrge, kern (neograničeno), pukotine.